Programma Kama grjadesja

Programma


Concept van het project


Photo


De titel van het nieuwe programma luidt: “Kama grjadesje?”* — is een cruciale vraag die onbewust of bewust bij ieder mens leeft. Hoe ieder individu zich tot deze vraag verhoudt is bepalend voor onze toekomst. Het programma is gericht tot het “ik” van de mens, staande op het kruispunt tussen de loodrechte lijn van het licht en de levensweg die voor je ligt. De weg en de voortgaande mens zijn de centrale beelden in de choreografie. De blik richt zich naar binnen tot de oorsprong waar het oude herrijst en de toekomst ontkiemt. De voortgaande mens schenkt de toekomst nieuw leven.

Fratres van Arvo Part

In de euritmische compositie op de muziek van Fratres staat het kruissymbool centraal.Het muzikale werk bestaat uit negen variaties.De toeschouwer wordt geleid door negen opeenvolgende delen waardoor negen ruimtes zich openen.

“In de laatste maand van de herfst” van Arsenij Tarkovsky

In de laatste maand van de herfst,
Op de helling van een bittere leven
Vol verdriet, trad ik binnen
In een bladerloos en naamloos bos
Hij was tot aan de randen gehuld
in een melk witte nevel glas.
Langs de grijze takken
Dropen zuivere tranen, waarmee
Alleen de bomen huilen op de vooravond
Van de alles kleurloos makede winter.
En toen gebeurde er een wonder: bij zonsondergang
trad uit de wolken het azuur te voorschijn
en een heldere straal drong door, gelijk in juni,
Verlichtend vanuit de komende dagen mijn verleden
en de bomen huilden op de vooravond
van de gezegende arbeid, en feestelijke gulheid
van de gelukkige stormen, kolkend in ‘t azuur
en de …… zetten hun dans in
gelijk de handen op klavier
die gingen van de aarde tot aan de aller hoogste tonen.

Trio voor viool, cello en piano van Alfred Schnittke

Het Trio bestaat uit twee delen: moderato en adagio. Vanuit een voorgevoel van zijn ziekte herschreef Schnittke het Trio, wat oorspronkelijk voor strijkers geschreven was om voor piano en strijkers. Hij droeg de compositie op aan zijn arts, die zijn leven gered had.
De melodie, een omkering van Happy Birthday, is verassend veelvuldig vervlochten door de hele compositie.

Strijkkwartet nr. 8 in c-mineur, op. 110 van Dmitri Sjostakovitsj

In eerste instantie schreef Sjostakovitsj het achtste kwartet als requiem voor zichzelf. Zijn muzikale monogram DSCH doordringt het hele stuk. Later werd het kwartet opgedragen aan de slachtoffers van het Fascisme. In het laatste deel is in de euritmiecompositie uitgegaan van het kruis — en cirkelmotief, die als zegel de muziek omsluiten.

Medewerkenden

Euritmisten: Marina Akkerman, Elisabeth Appenrodt, Anna Banzeljoek, Olga Drugova, Chantal Heijdeman, Galina Sloetsch, Asja Starostina, Lisa Vreeswijk-Dunker.
Musici: Sergey Basukinsky — piano, Ilja Gaisin — eerste viool, Julia Nguen — tweede viool, Sergej Poltavsky — altviool, Jevgenij Roemjantsev — cello.
Belichting: Jordan Tuinman.
Kostuum ontwerp: Olga Drugova.
Ontwerp affiche: Hans Dieter Appenrodt.
Grafische vormgeving: Gerard Bik.
Met dank aan ondersteuning bij de kostuumrealisatie: Elise Hageman, Corrie Heppener, Frederique van Spaendonck.
Ondersteuning bij realisatie tournee: Leo Heijdeman.

*Waar ga je heen?